Kansainvälisten hankkeiden kuulumisia

Kansainvälinen liikkuvuus on ollut pysähdyksissä maaliskuusta lähtien. Opiskelijat ja henkilöstö pääsevät liikkumaan aikaisintaan tammikuussa 2021, mutta keväänkin osalta tilanne on epävarma. Kansainvälisiä hankkeita on kuitenkin viety päätökseen, ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteita edistetään ja toimintaa kehitetään verkon välityksellä.

Stadin AO menestyi vuoden 2020 kansainvälisten hankkeiden hakukierroksella saaden lisärahoitusta lähes puoli miljoonaa eurooppalaiseen yhteistyöhön.

  • Liikkuvuustoiminnalle saatiin hakukierroksella rahoitusta tuleville vuosille 317 156 €
  • Stadin AO on mukana myös Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteisessä yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -hankkeessa, joka mahdollistaa kymmenen Stadin AO:n YTO-opettajan täydennyskoulutuksen Euroopassa.
  • Stadin AO koordinoi maanmittareiden SOCS strategista kumppanuushanketta
  • Stadin AO osallistuu hollantilaisen MBORaadin vetämään EXCPECT-hankkeeseen, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen teemoja tekniikan alan koulutuksessa

Lisäksi jatkoaikaa on haettu käynnissä olevalle opettaja- ja opiskelijaliikkuvuuden hankkeelle.

Elokuussa saatiin päätökseen Mission Possible -hanke, jossa työskenneltiin hyvinvoinnin teemojen parissa käyttäen apuna yrittäjyyden ja median työkaluja. Keväältä siirtynyt loppukokous järjestettiin virtuaalisesti 25. – 26.8.2020. Tuloksia ja kokemuksia hankkeesta löydät täältä: https://sway.office.com/A9DUVy2ZHK0FlLmX?ref=Link&loc=play

Huippuosaajien valmennukseen ja kilpailusimulaatioiden kautta oppimiseen ravintola- ja kauneudenhoitoalalla tähtäävä hanke To the Top on saanut toiminnalleen jatkoaikaa.

Syksyllä kauneudenhoitoalalla tullaan testaamaan virtuaalista kilpailua yhdessä Islannin ja Irlannin kumppanioppilaitosten kanssa. Toteutuksen suunnittelu on loppusuoralla ja tästä kokemuksia luvassa myöhemmin syksyllä.

Practikumin koordinoiman ELFS-hankeen tapahtumia on siirretty vuodella. Syksyksi on kuitenkin suunnitteilla verkon välityksellä toteutettavaa yhteistyöskentelyä yrittäjyysosaamisen teemalla.

Föreningen Nydanskerin koordinoima NURISII hanke jatkaa pohjoismaista yhteistyötä maahanmuuttajien sosiaali- ja terveysalalle työllistymisen edistämiseksi myös syksyllä.

OPH:n Koreaverkoston toiminnassa etsitään virtuaalisen yhteistyön muotoja kumppanioppilaitosten kesken. Lisäksi verkosto edistää toiminnan laajentamista palvelualoille.

Haku henkilöstöliikkuvuusjaksolle syksylle 2020 ja keväälle 2021

Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstöllä on mahdollista kehittää oppilaitosta ja omaa ammatillista osaamistaan 4-5 päiväisillä Erasmus+ -liikkuvuusjaksoilla Euroopassa. Haku on kaikille avoin, ja etusijalla valinnassa liikkuvuusjaksolle on henkilöstö, joka ei ole viimeiseen kahden vuoden aikana ollut Erasmus+-jaksolla.  Valintaan ja jaksojen toteutumiseen tulee vaikuttamaan oppilaitokselle myönnettävän rahoituksen määrä sekä koronavirus (COVID-19) vaikutukset kansallisiin sekä kaupungin matkustusohjeisiin tulevaisuudessa. Haku on auki 20.4.2020 – 15.5.2020 välisen ajan.

Hakemuksessa on perusteltava jaksosta saatava hyöty, joko oman koulutusammatin tai koko oppilaitoksen näkökulmasta. Ajankohtainen aihe on esimerkiksi kestävä kehitys eri ammattialoilla. Liikkuvuusjaksojen lisäksi hakulomakkeella voi ilmaista kiinnostuksensa olla mukana oppilaitoksen muissa kansainvälisissä projekteissa.

Osa haettavista jaksoista on suunnattu YTO-opettajille (VIVU ja YHTY). Stadin AO on mukana koko Helsingin opetustoimen kattavassa täydennyskoulutushankkeessa, jossa tarkoituksena on vahvistaa kaksikielisen opetuksen pedagogiikkaa, kielitietoista pedagogiikkaa sekä vahvistaa kielitaitoa. Nämä jaksot toteutetaan niin, että opettaja osallistuu valitsemalleen kurssille, jonka aihe liittyy hankeen tavoitteisiin. Kurssi täytyy nimetä jo hakuvaiheessa. Kurssivaihtoehdot löytyvät School Education Gateway:stä, löydät sen täältä: https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/index.htm

Huomioithan, että jaksojen valmistelu ja dokumentaatio vaativat sitoutumista ja omatoimisuutta (yhteydenpito, M2, jakson suunnittelu yms.) Hakemus on henkilökohtainen, ja hakijoilta edellytetään valmiutta ja joustavuutta matkustaa itselleen ennalta vieraassa ryhmässä, ja muiden koulutusalojen edustajien kanssa.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

  1. Tutustu kumppanioppilaitoksiimme täältä https://bit.ly/3am16hG ja selvitä missä maassa tavoitteesi voidaan parhaiten saavuttaa. YTO-opettajana tutustu School Education Gatewayn kursseihin ja valitse kurssi, joka vastaa annettuja tavoitteita.
  2. Jos oppilaitoslistasta ei löydy tavoitteitasi vastaavaa oppilaitosta voi jakson toteuttaa myös muualla Euroopassa. Perustele silloin mikä laajempi lisähyöty uudesta yhteistyöstä on.
  3. Laadi itsellesi alustava (tämä voi olla kiinnostukseen perustuva ja muuttua / tarkentua myöhemin) matkasuunnitelma päivien ohjelmasta (workplan-dokumentti löytyy hakulomakkeesta), ja pyydä siihen koulutuspäällikkösi puolto (ota esihenkilön puoltosähköpostista screenshot ja liitä se allekirjoituksen kohdalle) sekä keskustele jaksosta oman tiimisi kanssa. Liitä täytetty dokumentti linkkinä hakulomakkeeseen.

KV-asiantuntijatiimi käsittelee hakemukset touko–kesäkuun vaihteessa. Valinnoista tiedotetaan sähköpostitse viimeistään kesäkuun puolivälissä. KV-asiantuntijatiimi järjestää valmennustilaisuuden henkilöstölle elokuussa. Osallistuminen valmennukseen on pakollista liikkuvuusjaksolle valituille.

KV-vastaavat pitävät jokaisella kampuksella teams ohjausta liikkuvuushausta. Ohjaukset toteutuvat viikolla 17 tai 18, erikseen ilmoitettavana aikana. Kysy tarvittaessa lisätietoa oman kampuksesi KV-vastaavalta ja käy tutustumassa henkilöstön kokemuksiin liikkuvuusjaksoilta KV-blogista www.stadinkv.wordpress.com

LINKKI HAKULOMAKKEESEEN

https://bit.ly/2QmX2GH

Hankkeiden kuulumisia

NORDPLUS-HANKE

Stadin ammatti- ja aikuisopisto osallistuu kansainväliseen Nordplus-hankkeeseen, jossa kehitetään uutta ohjaustyökalua haastavasti ohjattaville / ohjautuville henkilöille. Kohderyhmänä ovat olleet aikuiset joko työttömyysuhan alla olevat tai vaikeasti työllistyvät henkilöt, joilla on puutteellinen ammattitaito.  Hankkeessa on mukana osallistujia Tanskasta, Norjasta, Grönlannista ja Suomesta.Lue lisää Nordplus-hankkeesta alla olevasta linkistä: Nordplus-hankkeen antia

Continue reading “Hankkeiden kuulumisia”